سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

 

قیمت : ۱,۲۵۰ تومان
بست یکطرفه گالوانیزه شروع 2 پایه

 

طول 70mm ؛ عرض 37mm ؛ ضخامت ورق 1.25mm
بست دو طرفه گالوانیزه

 

طول : 75mm ؛ عرض : 35mm ؛ ضخامت ورق : 1mm
بست چهارطرفه گالوانیزه

 

طول : 75mm عرض: 70mm ضخامت ورق : 1mm

 

قیمت : ۵,۹۵۰ تومان

 

قیمت : ۲,۴۵۰ تومان

 

قیمت : ۶,۵۰۰ تومان

 

قیمت : ۳,۵۰۰ تومان

 

قیمت : ۱۳,۷۰۰ تومان

 

قیمت : ۱۱,۶۰۰ تومان

 

قیمت : ۷,۶۰۰ تومان

 

قیمت : ۱۱,۵۰۰ تومان

 

قیمت : ۱۰,۹۰۰ تومان