تجهیز کارگاه :

برشکاری

جوشکاری

رنگ کاری

تجهیزات رفاهی کارگاه :

ارتباط با ما :

آمار کلی سایت :

۴۳ نفر
۱۳۴,۶۹۹ نفر
۱۵ خرداد ۱۴۰۲
۵۳ نفر
۱۲۲ نفر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۸ نفر