تجهیز کارگاه :

برشکاری

جوشکاری

رنگ کاری

تجهیزات رفاهی کارگاه :

ارتباط با ما :

آمار کلی سایت :

۳۶ نفر
۱۳۵,۳۶۴ نفر
۱۹ خرداد ۱۴۰۲
۵۷ نفر
۱۳۲ نفر
۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
۱۸ نفر