سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]
فروشگاه ابزار و یراق و مصالح اوستعلی / علمی / سیستم نصب بردهای بتنی Keil

سیستم نصب بردهای بتنی keil

سیستم نصب بردهای بتنی keil

انکرهای مناسب برای نصب بردهای بتنی شامل یک بدنه انکر و یک پیچ واشردار M6 می باشد. واشر این پیچ در قسمت زیرین خود دندانه یا شیارهایی دارد که به هنگام بسته شدن، بر روی سطح به طور کامل قفل می شوند. هر دو جز از جنس استینلس استیل ساخته شده است. در ابتدا انکر در سوراخ آندرکات قرار می گیرد سپس با بسته شدن پیچ در داخل انکر، فشار ناشی از پیچ موجب باز شدن قسمت انتهایی انکر داخل خزینه می شود. توضیحات تکمیلی در ضمیمه A ذکر شده است.


مقاومت مکانیکی و پایداری سیستم نصب بردهای بتنی Keil:

 • مقاومت کششی و برشی در برابر بار وارده ضمیمه C1
 • مقاومت در برابر کنش باد ضمیمه C2 و C3


مقاومت در برابر آتش سیستم نصب بردهای بتنی Keil:

 • واکنش در برابر آتش                                         class A1
 • مقاومت در برابر آتش                                          ارزیابی نشده

 

ضمیمه A1: 

قلاب ها و نحوه ی قرار گیری پیچ و انکر

سیستم نصب بردهای بتنی keil

اجزای استراکچر

سیستم نصب بردهای بتنی keil

سیستم نصب بردهای بتنی Keil

 

ضمیمه A2:

 سیستم نصب بردهای بتنی Keil سیستم نصب بردهای بتنی keil
نوع انکر

سیستم نصب بردهای بتنی keil

 

ضمیمه B1:

جزئیات به منظور استفاده سیستم نصب بردهای بتنی Keil:

 • انکرها تحت تاثیر: بارهای استاتیکی یا نیمه استاتیکی هستند.
 •  متریال مورد بررسی: پنل بردهای بتنی یا همان fiber C که باید با EN 12467:2016 تطابق داشته باشد.
 •  شرایط محیطی مورد استفاده: استراکچر

 1. باید سازگار با هوای داخل و تغییرات ناگهانی هوای خارج باشد.
 2. سازگار با فضاهای خاص مثل سایت های صنعتی یا دریایی
 3. سازگار با رطوبت های دائمی
 4. سازگار با فضاهای کلریدی مثل استخرها و یا آلودگی های شیمیایی شدید مثل تونل ها
 • طراحی: طراحی و چیدمان پنل های  نما باید متناسب با اطلاعات داده شده در ضمیمه  B2تا B4 باشد.

 • نصب:
 1. سوراخکاری باید در کارخانه یا در محل سایت توسط افراد ماهر صورت گیرد. نظارت بر سوراخکاری صحیح توسط سوپروایزر و سرپرست انجام پذیرد.
 2. به هنگام انتقال باید مراقب افتادن پنل ها بود و در صورت نیاز از لیفتر استفاده شود. و از اتصال پنل های ترک خورده جدا خودداری کنید.
 3. سوراخکاری توسط مته مخصوص متناسب با راهنمایB6 انجام شود.
 4. به هنگام سوراخکاری ناصحیح، امکان سوراخکاری حداقل به فاصله دو برابر عمق سوراخ از سوراخ ناصحیح امکان پذیر است.
 5. ابعاد سوراخکاری در 1% کل سوراخ های ایجاد شده باید به صورت تصادفی توسط گیج مخصوص چک شود.( اطلاعات مربوط به گیج و هندسه ابعادی سوراخ ها در راهنمای B7) :
 6. ابعاد و اندازه سوراخ آندرکات دریل شده
 7. عمق آندرکات، فاصله ی بین پایینی ترین سطح گیج و پنل بین 0 تا 0.3 میلی متر (مراجعه به ضمیمهB5)
 8. 1% کل سوراخکاری به معنای چک کردن یک سوراخ در هر 25 پنل می باشد. (چرا که هر پنل دارای 4 سوراخ آندرکات است.)
 9. تمامی مراحل نصب باید توسط افراد آموزش دیده صورت گیرد.
 10. امکان قرار گیری پد لاستیکی در بین قلاب و پنل وجود دارد. (ضمیمه A1)

 

ضمیمه B2: 

شیوه طراحی

عمومی: در طراحی نما میزان کنش های وارد شده بر پنل ها بسیار مهم است بدین منظور محاسبه کنش ها و تطابق آن با استاندارد  EN 1990از اهمیت بسزایی برخوردار است.کنش ها به صورت خاص در استاندارد EN 1991-1-7 و EN1991-1-1  بررسی می شود.

آنالیز کنش ها: کنش اولیه وارد بر پنل های نما برابر با مجموع کنش های وارد شده توسط بار مرده که دائمی بوده و با FSK.G نمایش داده می شود و FSK.Wکه توسط باد بر پنل وارد می شود، می باشد. برای تاییداستقامت استراکچر با توجه به ضمیمه C2 و C3 باید روابط زیر برقرار باشد:

سیستم نصب بردهای بتنی keil

 

برای قالب هایی که از سیستم استراکچر و سایز پنل های ضمیمه 2C و C3 متفاوت هستند. پایداری استراکچر شامل اتصالات به وسیله گیره ها است که به صورت مجزا محاسبه می شود. برای بررسی شرایط کنش ها باید معادلات زیر برقرار باشند.

سیستم نصب بردهای بتنی keil
 
 • در مورد کنش های موازی انکر ، کشش و برش معادلات باید از ضمیمه C1 پیروی کنند.
 • هر پنل نما توسط چهار انکر به قلاب به صورت مستطیل وار و سپس به استراکچر نصب می شود.(برای پنل های کوچک و یا تکه هایی از پنل موقعیت قرار گیری انکر و تعداد آن ها باید به درستی انتخاب شود)
 • پنل ها را می توان به صورت افقی یا عمودی حتی بر روی زیر سری ها نیز نصب نمود.
 • استراکچر باید مطابق ضمیمه B4 برای نصب پنل ها اجرا شود که تایل ها مستقیما بر روی سازه عمودی با یک نقطه فیکس اجرا شود.
 • دو نقطه ی فیکس برای پنل های نما طراحی شده است که قابلیت حمل بار مرده پنل را دارد.
 • وقتی که قلاب ها بر روی پروفیل های افقی نصب می شوند نقطه فیکس پنل ها در همان ارتفاع و به صورت افقی قرار می گیرد.
 • حد فاصل پنل ها توسط فیلر پر می شود یا به همان صورت باز گذاشته می شود.که باعث مهار استرس های ناشی از گرما می شود.
 • ترسیمات و محاسبات متنوعی باید صورت گیرد که در آن ها بار پنل های انکرها شده، مقاومت متریال پایه ، ابعاد و اندازه اجزای انکر موثر خواهد بود.موقعیت قرار گیری انکرها نیز باید در ترسیمات نشان داده شود.

 

ضمیمه B3: 

پیچش پرفیل های افقی تحت تاثیر بار مرده پنل های نما

برای همه ی انکرهای نصب شده و پروفیل های افقی که بار اصلی را تحمل می کنند، پیچش پروفیل علاوه بر کنش ناشی از باد و بار مرده باید از آکس انکر محاسبه شود. بار دائمی به صورت زیر بررسی می شود.

سیستم نصب بردهای بتنی keil

شکل 1. سیستم نصب بردهای بتنی Keil

سیستم نصب بردهای بتنی keil

شکل 2. سیستم نصب بردهای بتنی Keil

 

برای انکرهای شکل شماره دو و نصب پروفیل های افقی باید موارد زیر تایید شوند:

 • قلاب ها نباید به دلیل پیچش پروفیل های افقی به پنل تکه داده شوند و یا موجب پیچش پنل های نما شوند.
 • مجموع زاویه ی αتحت تاثیر پیچش پروفیل افقی و پیچش پنل در نقطه فیکس نباید از تجاوز کند.

 

ضمیمه B4:

ابعاد و اندازه ها و فاصله از لبه ها سیستم نصب بردهای بتنی keil

 

ضمیمه B5:

 هندسه دریل و ابعاد سوراخ
سیستم نصب بردهای بتنی keil
گیج کنترل سوراخکاری
سیستم نصب بردهای بتنی keil

سیستم نصب بردهای بتنی Keil

 

ضمیمه B6: 

مرحله اول. سوراخکاری

سیستم نصب بردهای بتنی keil
مرحله دوم. گیج کنترل سوراخکاری
سیستم نصب بردهای بتنی keil

مرحله سوم. نصب انکر

ابتدا قرار دادن بدنه انکر در سوراخ آندرکات وسپس قرار دادن پیچ در داخل بدنه انکر

سیستم نصب بردهای بتنی keil

بستن پیچ قرار داده شده در مرحله قبلی

سیستم نصب بردهای بتنی keil

سایر گونه ها

سیستم نصب بردهای بتنی keil

 

ضمیمه C1:

مشخصات سیستم نصب بردهای بتنی Keil

سیستم نصب بردهای بتنی keil

 

ضمیمه C2:

سیستم نصب بردهای بتنی keil

ضمیمه C3:

سیستم نصب بردهای بتنی keil

 

نگارش از سایت زیباشیان.

نماد الکترونیک

enamad

ارتباط با ما

آدرس: تهران - یافت آباد- شهرک ولیعصر - خیابان شهید آقایی - خیابان وحدت - نبش میدان شهید رجایی - پلاک 1 و 2

ایمیل: Info@ostali.ir

تلفن: 66240094 - 66222960

همراه: 09368000990

 

 

سفارش

برای سفارش محصولی که در سایت موجود نمی باشد با ما تماس بگیرید و یا نظرات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال کنید.