سبد خرید
[ سبد خرید شما خالی است ]

پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های و یراق آلات آلومینیومی

در اجرای نماهای مدرن زیرسازی آلومینیومی نقشی مهم را ایفا می کند. این زیرسازی ها که شالوده اصلی نما (استراکچرنما) به شمار می آیند شامل مقاطع مختلف و متنوع، بسته به نوع پوشش نما و سیستم نصب آن می باشد. شرکت زیباآشیان با در نظر گرفتن محاسبات مهندسی، با استفاده از آلیاژهای مخصوص و انجام عملیات حرارتی مورد نیاز، مقاطع آلومینیومی اختصاصی نما را با بهترین کیفیت تولید می نماید. پروفیل های آلومینیومی مورد استفاده در نمای خشک به دو دسته اصلی عمومی و اختصاصی تقسیم می شوند.

 • پروفیل های عمومی، پروفیل هایی هستند که در چند سیستم نصب استفاده می شود.
 • پروفیل های اختصاصی، پروفیل هایی هستند که مختص یک سیستم نصب در اجرای نمای خشک هستند و فقط در آن سیستم به کار برده می شوند.

پروفیل های عمومی مورد استفاده در اجرای نمای خشک:

 1. سپری های آلومینیومی در اندازه ها و مقاطع مختلف.

 2. نبشی های آلومینیومی در اندازه ها و مقاطع مختلف.

 3. چهار پری کنج.

 4. پروفیل ال شکل انتها و کنار پنجره.

 پروفیل های آلومینیومی

پروفیل های سپری:

 • پروفیل سپری؛ جان 30، بال 30، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، خام

 • پروفیل سپری؛ جان 30، بال 30، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، رنگی

 • پروفیل سپری؛ جان 40، بال 100، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، خام

 • پروفیل سپری؛ جان 40، بال 100، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، مشکی

 • پروفیل سپری؛ جان 50، بال 100، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، خام

 • پروفیل سپری؛ جان 50، بال 100، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، مشکی

 • پروفیل سپری؛ جان 50، بال 70، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، خام

 • پروفیل سپری؛ جان 50، بال 70، ضخامت 2 میلیمتر، آلومینیوم، مشکی

پروفیل های آلومینیومی

 

پروفیل های ماسا:

 • پروفیل C شکل کیل؛ C22 ، ارتفاع 60، آلومینیوم

 • پروفیل C شکل کیل؛ C30 ، ارتفاع 60، آلومینیوم

 • پروفیل C شکل کیل؛ C32 ، ارتفاع 60، آلومینیوم

پروفیل ماسا

پروفیل های C کیل:

 • پروفیل C شکل کیل؛ C22 ، ارتفاع 60، آلومینیوم

 • پروفیل C شکل کیل؛ C30 ، ارتفاع 60، آلومینیوم

 • پروفیل C شکل کیل؛ C32 ، ارتفاع 60، آلومینیوم

پروفیل های C کیل

پروفیل های کلیپسی:

 • پروفیل کلیپسی؛ بال 0، جان 27، تکی، آلومینیوم، خام

 • پروفیل کلیپسی؛ بال 0، جان 27، تکی، آلومینیوم، رنگی

 • پروفیل کلیپسی؛ بال 48، جان 27، تکی، آلومینیوم، خام

 • پروفیل کلیپسی؛ بال 48، جان 27:، تکی، آلومینیوم، رنگی

 • پروفیل کلیپسی؛ بال 48، جان 95، دوبل، آلومینیوم، خام

 • پروفیل کلیپسی؛ بال 48، جان 95، دوبل، آلومینیوم، رنگی

 پروفیل های کلیپسی

پروفیل های گیزلی:

 • پروفیل گیزلی؛ ریل پروفیل های نمای خشک

 • پروفیل گیزلی؛ قلاب

پروفیل های گیزلی:

پروفیل های نبشی:

پروفیل های نبشی

 

 

پروفیل های هنگ

پروفیل های ناودانی:

 • پروفیل ناودانی؛ طول 40، عرض 25، آلومینیوم، خام

پروفیل های ناودانی

پروفیل های کنج:

 پروفیل های کنج:

یراق آلات آلومینیومی:

   

براکت ها:

 • براکت آلومینیومی؛ 10 سانتی، بال مساوی 40*40، ضخامت 2 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 8 سانتی، بال مساوی40*40، ضخامت 2.7 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 10 سانتی، بال مساوی40*40، ضخامت 2.7 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 20 سانتی، بال مساوی40*40، ضخامت 2.7 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 10 سانتی، بال مساوی40*40، ضخامت 4 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 8 سانتی، گیره دار، بال نامساوی 60*40، ضخامت 2.7 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 16 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 2.7 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 8 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 3 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 4 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 4 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 8 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 4 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 16 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 4 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 20 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 4 میلیمتر

 • براکت فولادی؛ 8 سانتی، بال نامساوی 60*40، ضخامت 4 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 16 سانتی، گیره دار، بال نامساوی80*40، ضخامت 2.7 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 8 سانتی، گیره دار، بال نامساوی 80*40، ضخامت 3 میلیمتر

 • براکت آلومینیومی؛ 5 سانتی، بال مساوی 100*100، ضخامت 10 میلیمتر

 براکت ها

قلاب ها:

 • قلاب Keil ، 4.5 سانتیمتری C22 ، شش پر 9، ساده

 • قلاب Keil ، 4.5 سانتیمتری C22 ، شش پر 9، رگلاژی

 • قلاب Keil ، 4.5 سانتیمتری C22 ، شش پر 10، ساده

 • قلاب Keil ، 4.5 سانتیمتری C22 ، شش پر 10، رگلاژی

 • قلاب Keil ، 4.5 سانتیمتری C22 ، تک سوراخ، ساده

 • قلاب Keil ، 4.5 سانتیمتری C22 ، تک سوراخ، رگلاژی

 • قلاب Keil ، 5.5 سانتیمتری C30 ، تک سوراخ، ساده

 • قلاب Keil ، 5.5 سانتیمتری C30 ، تک سوراخ، رگلاژی

 • قلاب Keil ، 7 سانتیمتری C22 ، دو سوراخ، ساده

 • قلاب Keil ، 7 سانتیمتری C22 ، دو سوراخ، رگلاژی

 • قلاب گیزلی؛ 5.5 سانتی، ساده

 • قلاب گیزلی؛ 5.5 سانتی، رگلاژی

 قلاب

 قلاب ها

قوطی ها:

 • قوطی فابریک؛ طول 20، عرض 20، ضخامت 2، آهنی

 • قوطی فابریک؛ طول 40، عرض 40، ضخامت 2، آهنی

 • قوطی فابریک؛ طول 80، عرض 40، ضخامت 2، آهنی

 • قوطی فابریک؛ طول 80، عرض 40، ضخامت 3، آهنی

 • قوطی فابریک؛ طول 60، عرض 40، ضخامت 2، آهنی

قوطی

 

ورق ها:

 • ورق آلومینیومی؛ طول 2500، عرض 1250، ضخامت 2 میلیمتر

 • ورق فولادی؛ سیاه، طول 2500، عرض 1250، ضخامت 2 میلیمتر

 • ورق فولادی؛ سیاه، طول 2000، عرض 1000، ضخامت 2 میلیمتر

 • ورق فولادی؛ روغنی، طول 2500، عرض 1250، ضخامت 1 میلیمتر

 • ورق فولادی؛ روغنی، طول 2500، عرض 1250، ضخامت 2 میلیمتر

 • ورق فولادی؛ روغنی، طول 2000، عرض 1000، ضخامت 1 میلیمتر

 • ورق فولادی؛ روغنی، طول 2000، عرض 1000، ضخامت 2 میلیمتر

 • ورق استیل؛ طول 2000، عرض 1000، ضخامت 2 میلیمتر، 304 L

 • ورق استیل؛ طول 2000، عرض 1000، ضخامت 1.25 میلیمتر، 304 L

 • ورق استیل؛ طول، رولی، عرض 300، ضخامت 0.7، فنری

ورق

ورق

 

شمش ها:

شمش استیل؛ شش پر، 10، کیلویی

شمش استیل؛ شش پر، 10، متری

 

شمش

کلمپ ها:

 • کلمپ مشهود؛ بالایی، 46، سرامیک

 • کلمپ مشهود؛ بالایی، 100، سرامیک

 کلمپu100C